Ryczałt

Zakres usług

  • sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości
  • dokonywanie zapisów w księdze przychodów
  • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego
  • obliczanie ryczałtowego podatku dochodowego
  • sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług
  • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
  • rozliczanie rocznej działalności PIT-28
  • rozliczenia ZUS właściciela / właścicieli
  • reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS-em

Copyright © 2014 Worthy by HtmlCoder.