Księgi przychodów i rozchodów

Zakres usług

  • sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości
  • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
  • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego
  • obliczanie podatku dochodowego PIT-5, PIT-5L
  • sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług
  • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
  • roczne rozliczanie działalności
  • rozliczenia ZUS właściciela / właścicieli
  • reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS-em

Copyright © 2014 Worthy by HtmlCoder.