Ryczałt – co to jest i jak się go oblicza?

Ryczałt – co to jest i jak się go oblicza?

Ryczałt jest z góry ustaloną kwotą pieniężną, którą należy uregulować za daną usługę niezależnie od poniesionych kosztów. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest także jedną spośród czterech form opodatkowania, którą mogą wybrać przedsiębiorcy.

Dla kogo?

Jako uproszczona forma, ryczałt zwykle jest stosowany przez małe lub średnie firmy. Z tego sposobu rozliczania mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność o charakterze pozarolniczym, spółki cywilne, a także spółki jawne i partnerskie, których przychód roczny nie przekracza 250 000 euro.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazuje, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do niektórych podatników. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Rozdział 2, art.8.1. wyżej wymienionej ustawy.

Osoby, które rozliczają się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, opłacają jedną z kilku stawek procentowych. Stawki te wynoszą one:2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% oraz 20% i zależne są przede wszystkim od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Ten sposób opodatkowania może to oznaczać sporą oszczędność dla osób, które posiadają małe koszty prowadzenia przedsiębiorstwa.

Jak obliczyć podatek ryczałtowy?

Poniżej przedstawiamy kilka sposobów, które umożliwiają obliczenie podatku ryczałtowego.

Specjalistyczne kalkulatory dostępne online – ogólnodostępne, łatwe w obsłudze. Wyliczenia takie nie powinny być podstawą do rozliczenia, ponieważ mogą zawierać nieprawidłowości.

2. Samodzielne obliczenia- decydując się na ich wykonywanie, trzeba pamiętać o kilku kwestiach:

– podatek liczymy od sumy przychodów

– kwotę do opodatkowania można pomniejszyć o składki społeczne

– uzyskane koszty nie mają znaczenia

– składki ZUS odliczamy proporcjonalnie do stawek procentowych ryczałtu

Skorzystanie ze specjalistycznych biur świadczących usługi rachunkowe – takie rozwiązanie daje nam wiele korzyści. Współpraca z biurem rachunkowym pozwala na zaoszczędzenie cennego czasu oraz daje pewność, że sprawy przedsiębiorstwa powierzone zostały osobom z doświadczeniem, które mają odpowiednią wiedzę z zakresu finansowo-księgowego oraz prawnego. Profesjonalne biuro rachunkowe daje gwarancję, że wszelkie rozliczenia będą prowadzone w sposób prawidłowy i rzetelny.


Comments are closed.