Jak rozliczyć się z ZUSem?

Jak rozliczyć się z ZUSem?

Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w przypadku przedsiębiorców są wyjątkowo skomplikowane. Wbrew pozorom do obowiązków płatnika nie należy jedynie zgłaszanie swoich pracowników do ubezpieczenia, lecz także przygotowywanie miesięcznych i rocznych zestawień, jasno wskazujących wymagane przez urząd wartości. Niedopełnienie któregokolwiek z istniejących obowiązków grozić może nałożeniem kary finansowej na dłużnika – ale nie tylko. Co więc zrobić, by rozliczyć prowadzoną działalność gospodarczą z ZUSem prawidłowo?

Prowadź swój biznes, a rozliczenia zleć specjalistom

Obok składek odprowadzanych na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, czy emerytalne rozliczenia ZUS obejmują także szereg innych, comiesięcznych raportów, które wyszczególnione są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ze względu na zawiłe kwestie związane z prowadzeniem księgowości, w tym rozliczaniem się z ZUS, przedsiębiorcy decydują się na wsparcie ze strony profesjonalnych księgowych. Rozliczenie z ZUS przez wynajęte biuro rachunkowe jest o tyle korzystne, że to na księgowych spoczywa obowiązek zgromadzenia dokumentów rozliczeniowych, ich wypełnienie, a także terminowe złożenie właściwym organom. Przedsiębiorcy mogą zająć się więc własną działalnością, podczas gdy ktoś inny pilnuje ich spraw urzędowych.

Jak wygląda rozliczenie z ZUS przy pomocy pracowników biura rachunkowego? Dzięki ich biegłej znajomości przepisów doskonale wiedzą, które ze zdarzeń zaistniałych w firmie kwalifikują się do zgłoszenia w ZUSie. Zespół, obok kompletowania dokumentacji związanej z działaniem przedsiębiorstwa, zajmuje się szczegółowym przygotowywaniem listy płac pracowników, z wyszczególnieniem wysokości składek należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca przy wejściu w porozumienie z biurem rachunkowym powinien złożyć pisemne oświadczenie, które uprawnia pracowników zewnętrznej firmy do składania uzupełnionych formularzy rozliczeniowych w jego imieniu. Praktyka ta jest powszechnie stosowana w wielu branżach, głównie z uwagi na wygodę w czasie współpracy dla obu stron umowy.


Comments are closed.