Jak rozliczyć podatek dochodowy?

Jak rozliczyć podatek dochodowy?

Zgodnie z powiedzeniem ”jedno jest w życiu pewne- śmierć i podatki”- wszystkie osoby fizyczne i prawne, które osiągają dochody mają obowiązek rozliczyć się z podatku dochodowego. Kwestię rozliczenia podatku warto pozostawić w fachowych rękach. Jeżeli sami nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie warto wynająć do tego obowiązku biuro rachunkowe Poznań Jeżyce.

Główne informacje dotyczące podatków

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT odprowadzany jest od osób takich jak m.in.:zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło, rencistów, emerytów, przedsiębiorców itd.. Podstawą opodatkowania w rozliczeniu PIT jest dochód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Podatek dochodowy rozlicza urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika lub w przypadku CIT właściwy urząd skarbowy będzie przyporządkowany zgodnie z miejscem siedziby spółki kapitałowej. W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą forma opodatkowania dochodów może przyjąć jedną z tych czterech form odprowadzania podatków, to jest;

– opodatkowania na zasadach ogólnych (skala podatkowa)

– podatek liniowy

– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa.

Jeżeli przedsiębiorca nie wskaże formy opodatkowania w odpowiednim wniosku do centralnej ewidencji i informacji o działalności, zostanie opodatkowany podatkiem dochodowym według skali podatkowej na zasadach ogólnych.

Każda firma ma obowiązek prowadzenia ewidencji swoich przychodów. Prowadzący działalność gospodarczą, zależnie od formy rozliczeń firmy prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów- ryczałt. Na podstawie tych zapisów opodatkowany przedsiębiorca będzie obliczał wysokość przychodów i kosztów prowadzonej działalności oraz należnego podatku.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych wg. skali podatkowej(18% podatku do 85 528 dochodu, a wyżej tej kwoty- 32%) mogą odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku odjąć składki wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne(7,75% podstawy ich wymiaru) oraz pomniejszyć go o kwotę zmniejszającą podatek to jest; 556,02 zł.. W ten sposób otrzymujemy kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego. Należy zaznaczyć, że podatek liniowy lub podatek zryczałtowany obliczany będzie na innych zasadach.


Comments are closed.