Jak rozliczać podatek dochodowy?

Jak rozliczać podatek dochodowy?

Osoba, która otrzymuje wynagrodzenie musi rozliczyć podatek dochodowy. Gdy tego nie zrobi w określonym czasie, będzie musiała zapłacić dosyć wysoką karę. Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą lub są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Osobę prawną definiuje Kodeks Cywilny. Jest to podmiot zdolny do podejmowania czynności prawnych. Rozliczenie podatku dochodowego znacznie się różni w obydwu tych przypadkach.

Jak to wygląda w przypadku osób fizycznych?

Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci każdy człowiek, który osiąga jakiś dochód. Co miesiąc odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy. Do końca stycznia następnego roku kalendarzowego, pracodawca dokonuje rozliczenie pit 40 na liście płac lub pit 11 „informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach” oraz przekazuje pracownikowi informacje o odprowadzonych zaliczkach. Osoba fizyczna sumuje kwoty odprowadzonych zaliczek w przypadku kilku źródeł dochodu. Następnie, przy użyciu odpowiedniego formularza rozlicza podatek w ten sposób, że uwzględnia doliczenia i odliczenia od podatku lub dochodu np. odlicza darowizny, ulgi na dzieci, wydatki na cele rehabilitacyjne, itp. Ponadto w rozliczeniu uwzględnia się kwotę zmniejszającą podatek. Tak wyliczony podatek porównujemy z kwotą pobranych zaliczek. Jeżeli suma jest niższa od wyliczonego podatku, wówczas należy dopłacić różnicę. W odwrotnym przypadku urząd skarbowy zwraca nadpłatę. Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego.

A w innych przypadkach?

Odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych, każdy podmiot gospodarczy co miesiąc odprowadza zaliczki. Rozliczenie podatku za dany rok podatkowy następuje do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego. Spółka wylicza dochód poprzez wyliczenie różnicy pomiędzy osiągniętym przychodem w danym roku podatkowym a kosztami jego uzyskania. Od dochodu oblicza się podatek wg stawki 17%.


Comments are closed.