Jak obliczyć podatki dla firm

Jak obliczyć podatki dla firm

Podatki są podstawowym dochodem Skarbu Państwa, dla przedsiębiorstwa zaś stanowią bezzwrotne, przymusowe świadczenie, które wynika z zapisów ustawy podatkowej. Firmy płacą daniny różnego rodzaju – ich naliczanie i rozliczanie z właściwym organem podatkowym jest dla przedsiębiorców obowiązkowe. Mogą oni samodzielnie naliczać podatki lub też skorzystać z biura świadczącego usługi rachunkowe Poznań Smochowice, co znacznie ułatwia rozliczenie z fiskusem.

Poszczególne świadczenia dotyczące przedsiębiorców

Podatek dochodowy uzależniony jest od przychodu, a jego wysokość wynika w dużej mierze z wybranej formy opodatkowania:

Skala podatkowa oznacza daninę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 18% od dochodu do 85 528 zł i 32% od przekraczającego ten próg.
Dla podatku liniowego stawka jest stała i wynosi 19% dochodu.
W przypadku ryczałtu stawka procentowa jest uzależniona od rodzaju wykonywanej działalności
O kartę podatkową należy wnioskować do właściwego urzędu skarbowego, który uwzględniając wiele czynników określi stawkę.
VAT jest to podatek obrotowy od towarów i usług – oznacza to, że obciąża on wartość dodaną na poszczególnych etapach wytworzenia i dystrybuowania. Jego stawki na chwilę obecną wynoszą 23, 8,5, a w ściśle określonych przypadkach 0%. Używane są także określenia zw – jako zwolnione i np. – niepodlegające. Stawkę, którą należy zastosować, określa ustawa o VAT.

W zależności od sytuacji przedsiębiorca może być zobowiązany do zapłaty innych niż wcześniej wymienione świadczeń:

Podatek od nieruchomości — jeżeli przedsiębiorca posiada nieruchomość, to zobowiązany jest do opłacenia od niej podatku. Wysokość tego świadczenia określana jest decyzją organu wykonawczego w osobie właściwego prezydenta, wójta lub burmistrza.
PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych -Ten rodzaj daniny dotyczy umów różnego rodzaju pomiędzy przedsiębiorcą a osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej – np. darowizny, pożyczki, sprzedaży, najmu itd. Stawki podatku są zróżnicowane i zależne od typu zawieranej umowy.


Comments are closed.