Ile wynosić będą nowe składki ZUS dla przedsiębiorców?

Ile wynosić będą nowe składki ZUS dla przedsiębiorców?

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2020 roku

Pewne są tylko śmierć i podatki. To fraza powszechnie znana w naszym kraju. Chociaż w ostatnich latach można by ją rozwinąć do formy: pewne są tylko śmierć, podatki i wyższy ZUS dla przedsiębiorców w nowym roku. Taka jest prawda, z którą firmy rok rocznie muszą sobie radzić i być gotowe na ponoszenie coraz wyższych obowiązkowych danin na rzecz Państwa. Nie inaczej będzie w 2020 roku oraz w kolejnych latach, w związku z zapowiedziami partii rządzącej o regularnym i dość intensywnym zwiększaniu minimalnego wynagrodzenia, wpływającego na przeciętne wynagrodzenie w kraju, a te z kolei odnosi się do wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców — które też będą rosły.

Nowe minimalne składki ZUS dla firm od 2020

W 2020 roku przyjęto prognozowane przeciętne wynagrodzenie na poziomie 5227 złotych wobec 4765 obecnego. To wzrost o 462 złote, który znacząco wpłynie na składki ZUS płacone przez przedsiębiorców. Podstawa wymiaru tych składek to 60% wspomnianej kwoty, czyli dokładnie 3136,20 złotych. Wyższa podstawa w 2020 roku oznaczać będzie wyższe minimalne składki płacone przez firmy. Składki w 2020 roku prezentować się będą następująco:
Składka emerytalna – 612,19 PLN (więcej o 54,11 PLN niż w 2019)
Składka rentowa – 250,90 PLN (więcej o 22,18 PLN niż w br.)
Składka chorobowa – 76,84 PLN (więcej o 6,79 PLN niż w br.)
Składka wypadkowa – 52,37 PLN (więcej o 4,62 PLN niż w br.)
Składka na Fundusz Pracy – 76,84 PLN (więcej o 6,79 PLN niż w br.)
Pełne składki na ZUS płacone przez przedsiębiorców (nie licząc składki zdrowotnej) wyniosą 1069,14 złotych (w bieżącym roku kwota wynosi 974,65 złotych). To wzrost o 9,7% czyli 94,49 złotych, które firmy będą musiały dodatkowo wygospodarować. A to nie koniec, bo wyższa na pewno będzie też składka zdrowotna. Wyliczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące wspomnianej składki i zmianę jej wysokości zakładają jej wzrost do poziomu w okolicach 375 zł. (wobec wynoszącej w 2019 roku składki na poziomie 342,32). Wzrost o około 33 złote to kolejny wydatek, który polscy przedsiębiorcy będą musieli przyjąć na własne barki.

Łącznie w ciężar dodatkowych wydatków przedsiębiorcy będą musieli przygotować dodatkowe 127 złotych, które przelewem co miesiąc przekażą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O zmianach składek muszą pamiętać te osoby prowadzące działalność gospodarczą, które księgowością zajmują się same. W większości przypadków pamięć odnośnie do zmian spadnie na biuro podatkowe czy księgowe, obsługujące danego przedsiębiorcę.


Comments are closed.