Formy opodatkowania dla przedsiębiorcy w Polsce

Formy opodatkowania dla przedsiębiorcy w Polsce

Decydując się na założenie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy zmagają się z jednym z najważniejszych problemów już na samym początku dopełniania wszystkich formalności. Jest nim wybór sposobu opodatkowania przychodu, od którego w przyszłości trzeba odprowadzać podatki. W jaki sposób wybrać więc odpowiednią formę opodatkowania? Jakie są dostępne dla przedsiębiorców w Polsce i czym się różnią?

Prawnie dostępne są cztery formy opodatkowania działalności gospodarczej, do których dostęp ma przedsiębiorca. Stosować je można w zależności od profilu wykonywanej działalności i branży. Do najczęściej stosowanej należy opodatkowanie na zasadach ogólnych, uzależnione od ponoszonego dochodu oraz stawka liniowa, gdzie wysokość płaconego podatku niezależnie od wyników firmy jest stała.

Pozostałymi formami są ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Skala podatkowa czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych objęte jest dwoma stawkami uzależnionymi od dochodu – 17% i 32% powyżej kwoty 85 528 zł, zaś podatek liniowy to stały procent wynoszący 19%. Nieco inaczej sytuacja ma się w przypadku dwóch ostatnich form opodatkowania.

Ryczałt jako specyficzna forma opodatkowania

Szczególną cechą tej formy opodatkowania jest niemożność pomniejszenia przychodów o ponoszonego koszty ich uzyskania. Jednak rekompensowane jest to przez wyjątkowo niskie stawki procentowe ryczałtu, które zależą od rodzaju wykonywanej działalności i mogą wynosić: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12.5%, 17% oraz 20%. Jednak ilość przedsiębiorców dla których korzystanie z tej formy opodatkowania jest dozwolone pozostaje ograniczony. Skorzystać z niego mogą bowiem osoby uzyskujące przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, które w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły przychodów ponad 250 000 euro oraz uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki. Prawo wskazuje również te rodzaje działalności, którzy swoich przychodów nie mogą opodatkować ryczałtem.

Ostatnią formą opodatkowania jest karta podatkowa. Stosowana jest najrzadziej, a wysokość stawki określana jest indywidualnie i zależy od pewnych zewnętrznych czynników takich jak forma wykonywanej działalności gospodarczej, ilość pracowników w przedsiębiorstwie czy wielkość miejscowości, w której oferowane są usługi. Korzystać z niej mogą osoby oferujące usługi rozrywkowe czy sprawujące opiekę nad osobami starszymi. Co najważniejsze, podatnicy objęci kartą podatkową, nie mają w obowiązku prowadzenia ewidencji KPiR.


Comments are closed.