Co dokładnie wchodzi w zakres usług rachunkowych?

Co dokładnie wchodzi w zakres usług rachunkowych?

Biuro rachunkowe proponuje współpracę i pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej, stając się cennym partnerem w biznesie. Poszukując wysokiej, jakości usług rachunkowych Suchy Las w województwie wielkopolskim jest optymalnym wyborem dla wszystkich firm. Biuro księgowe świadczy także doradztwo i gwarantuje swoim klientom solidną i prawidłową obsługi księgową, podatkową i personalną.

Zakres usług rachunkowych – Suchy Las

Obsługa księgowa obejmuje wsparcie i doradztwo podczas powstawania spółek oraz w kwestii zarządzania przedsiębiorstwem. Pracownik biura rachunkowego stara się chronić interesy firmy, księgując wszystkie powierzone dokumenty w księdze podatkowej oraz:

Prowadzić księgi przychodów i rozchodów
Wprowadzać do ewidencji środki trwałe
Naliczać należne podatki dochodowe i wyliczać wysokość zaliczek na podatek
Sporządzanie deklaracji rocznych rozliczających podatek dochodowy
Prowadzenie rozliczania podatników VAT, rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
Rozliczanie transakcji WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru), WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), import i eksport
Sporządzanie deklaracji VAT
Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT
Ewidencja uproszczonego podatku ryczałtowego
Prowadzenie księgowości przy karcie podatkowej
Reprezentowanie właściciela firmy w urzędzie skarbowym i ZUS.

Usługi rachunkowe w Suchym Lesie nie ograniczają się tylko do księgowania, w ich zakres wchodzi także pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, prowadząc przedsiębiorcę krok po kroku. Doradca z biura księgowego pomaga załatwić niezbędne formalności oraz daje wsparcie w wyborze formy opodatkowania, oraz zgłoszenia do ZUS i VAT. Pomoc merytoryczna na każdym etapie działalności firmy pozwala jej właścicielowi zając się kompleksowo rozwojem swojego biznesu.

Zakładanie spółek i prowadzenie ksiąg handlowych, wiąże się z:
Utworzeniem planu kont
Przygotowaniem miesięcznych zestawień obrotów i sald
Rejestrowaniem operacji gospodarczych
Ewidencjonowaniem środków trwałych, wyposażenia, samochodów
Sporządzaniem rozliczeń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy i VAT
Opracowaniem sprawozdania finansowego.

Przedsiębiorca korzystając z usług rachunkowych w Suchym Lesie może liczyć na przygotowanie wniosków kredytowych i leasingowych oraz wyprowadzanie ewentualnych zaległości. Jeżeli jest taka potrzeba biuro księgowe zaoferuje usługi płacowe i rozliczenia ZUS.

Kadry, płace oraz rozliczenia ZUS
Zgłaszanie i wyrejestrowywanie zatrudnionych w firmie pracowników w ZUS
Sporządzanie listy płac dla pracowników firmy
Sporządzenie i prowadzenie kartotek wynagrodzeń dla każdego pracownika
Rozliczanie umów cywilnoprawnych, zwolnień lekarskich, urlopów
Rozliczanie miesięcznych deklaracji ZUS i wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy pracowników, sporządzenie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Przygotowanie rocznych rozliczeń PIT dla pracowników itp.


Comments are closed.